Curriculum vitaeEuropass
Informaţii personale
Nume / Prenume RADA MATEI -DUMITRU
Adresă(e) +40747515604 , Alverna nr. 69/16, 400469, Cluj-Napoca, Romania
Fax(uri) +40378105205
E-mail(uri) matei.rada@yahoo.com, delimushrooms@gmail.com
Naţionalitate(-tăţi) Romana
Data naşterii 31.08.1982
Sex M
Experienţa profesională
Perioada prezent
Funcţia sau postul ocupat mananger
Numele şi adresa angajatorului SC IUTKA PRODCOM SRL
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Producere ciuperci comestibile. 
Educaţie şi formare
Perioada 2001-2005
Calificarea / diploma obţinută Licenta in stiinte administrative
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Management, Drept.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Romana
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 1. Engleza2. Franzeza
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba 1 C1 C2 B2 B1 C1
Limba 2 B1 C1 A2 A2 B2
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale Usurinta in comunicare, empatie.
Competenţe şi aptitudini organizatorice Imi pot organiza bine timpul si munca, reusesc sa obtin de la colegi rezultate bune.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Folosesc calculatorul in munca mea.
Competenţe şi aptitudini artistice Sunt un bun dansator.
Permis(e) de conducere Categoria B
Reclame